W odpowiedzi  na  aktualne  oczekiwania  klientów  dotyczące  wielowymiarowej  oferty  handlu detalicznego stale wprowadzamy do dostępności stałej i sezonowej produkty kierowane dla handlu tradycyjnego, wielkopowierzchniowych sieci handlowych, a także innych segmentów gospodarki.