Uprzejmie informujemy, iż nasza firma bierze udział w projekcie „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 50 000 000,00 PLN
Kwota grantu wynosi: 66 567,96 PLN